Pratite nas:

Home Blog

Kako da izbegnete štetu koju pravi lukova muva?

Lukova muva (Delia antiqua) je jedna od najvećih štetočina koja se javlja na biljkama iz porodice Allium. Javlja se svake godine, pogotovo pri vlažnijim prolećima. Ima dve do tri generacije godišnje, pri čemu najveće štete nanosi prva generacija, jer napada luk krajem aprila i početkom maja, kada su biljke mlade i nerazvijene, a samim tim i manje otporne....

Prednosti i mane rane setve kukuruza

Optimalan rok setve kukuruza je uvek pitanje svake proizvodne sezone, iz prostog razloga jer su klimatski uslovi u toku vegetacije koja dolazi potpuna nepoznanica. Naučno je utvrđeno da je minimalna temperatura za klijanje, rast i razvoj semena kukuruza od 8 do 10 stepeni Celzijusa, kao što je većini proizvođača i poznato. Zato se i kaže...

Suzbijanje tripsa u luku

Proizvodnju luka svake godine obeležavaju različiti problemi. Nekad primat imaju gljivične bolesti, nekad insekti, ali svake godine proizvođače luka očekuje suzbijanje tripsa u luku. Zbog čega trips svake godine zadaje glavobolju proizvođačima? Zbog toga što larve i odrasli pri svojoj ishrani prave oštećenja na kutikuli listova, kroz koja mogu da prodiru sekundarna oboljenja luka, poput Botrytis...

Zaštita koštičavih voćnih vrsta

Gajenje koštičavih voćnih vrsta je potencijalno visoko profitabilno i kao takvo je veoma značajno za individualne poljoprivredne proizvođače u Srbiji. Proizvođači zahtevaju sve viši kvalitet plodova i veći prinos, a oni se ne mogu ostvariti bez adekvatnih i pravovremeno izvedenih mera zaštite i ishrane. Tretmane treba izvoditi na osnovu procenjene opasnosti od prouzrokovača biljnih bolesti...

Venturia inaequalis između očekivanja i realnosti

Čađava pegavost lista i krastavost plodova, koju uzrokuje gljiva Venturia inaequalis je ekonomski najznačajnija bolest jabuke. Infekcije mogu da se ostvare na listu, cvetu i plodu. Patogen narušava kvalitet ploda a time i tržišnu vrednost, prouzrokuje opadanje nesazrelih plodova, defolijaciju i slabo formiranje cvetnih pupoljaka za narednu godinu. Najviše tretmana zaštite jabuke je upravo sa...

Zaštita lucerke od korova u toku vegetacije

Lucerka (Medicago sativa L.) je vodeća krmna vrsta, pre svega u ravničarskom delu Srbije. Višegodišnja biljna vrsta sa punom eksploatacijom i uz primenu odgovarajućih agrotehničkih mera na određenim zemljištima, može da eksploatiše od 5-7 godina. Izuzetno je prinosna i u 4-5 otkosa može da da i do 20 t sena sa sadržajem proteina od 20-22%....

Suzbijanje korova u kukuruzu do petog lista

Cilj svakog proizvođača kukuruza u svojoj proizvodnji je da ostvari maksimalan prinos, a sa njime i profit. Da bi se postogao ovaj cilj neophodno je ispuniti određene uslove: Kvalitetna obrada zemljišta i ishrana Izbor adekvatnog hibrida sa dobrim genetskim potencijalom i pravovremenom setvom Suzbijanje korova u kukuruzu. Pošto se visina prinosa u kukuruzu formira do...

Zaštita jagode od sive truleži – Teldor i Signum

Jagoda, kao visokoproduktivna biljna kultura, zahteva izuzetnu pažnju u primeni svih agrotehničkih mera neophodnih za postizanje visokih prinosa. Posle sadnje, nega jagode sastoji se od niza mera kao što su: kultiviranje, navodnjavanje, ishrana, uništavanje korova i zaštita jagode od sive truleži i drugih bolesti, kao i od mraza i štetočina. Jagodu napada veliki broj štetočina...

Grožđani moljac (Lobesia botrana)

Grožđani moljac postaje sve značajniji problem, a njegovo prisustvo je intenzivnije u vinogradima sa slabom provetrenosti, zbog gustine sadnje ili velike bujnosti. Grožđani moljac ima 3 generacije godišnje. Prezimljava pod korom čokota u fazi lutke. Prvi leptiri se javljaju krajem aprila ili početkom maja. Preko dana ih je teško uočiti, jer su uglavnom na kori...

Siva trulež grožđa (Botrytis cinerea)

Siva trulež grožđa je jedan od najznačajnijih bolesti vinove loze. Prve infekcije se najčešće ostvaruju u fenofazi cvetanja, kada na opalim cvetnim kapicama gljiva naseljava grozd i ostaje da živi u latentnom stanju. Od faze šarka prelazi u parazitnu fazu i tada dovodi do truleži grožđa. Za pojavu obolenja presudni su vremenski uslovi – učestale padavine u periodu...

https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png
https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png

Pratite naše aktivnosti:

Adresa

Stopićeva 8,
11070 Novi Beograd

Radno vreme

Ponedeljak- Petak: 08 do 16h
Subota-Nedelja: online

Pišite nam

office@kluba.rs

Kontakt

Telefon: 011/4024-980

© 2023 Klub A. All rights reserved. Izrada web sajta: RAF Production