Follow Us:

Folijarno energetsko hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata.

Sadržaj hranljivih elemenata

Azot (N): 8%

Fosfor (kao P2O5): 8%

Kalijum (kao K2O): 6%

Bor (B): 0,01%

Bakar (Cu): 0,004%

Gvožđe (Fe): 0,02%

Mangan (Mn): 0,012%

Molibden (Mo): 0,001%

Cink (Zn): 0,04%

Specifična težina: 1,24 g/cm³

pH vrednost: 5,5

Pakovanje: 250 ml, 1 l i 10 l

Opis

 • PRIMENA
 • KARAKTERISTIKE
 • GDE KUPITI?

Ishrana biljaka

Wuxal® Super je folijarno energetsko hranivo sa izbalansiranim sadržajem makro i mikro elemenata.

Strna žita (pšenica, ječam, raž)

 • U količini 3-4 l/ha.
 • Vreme primene: tretiranjem u fazi bokorenja i početka vlatanja (zajedno sa herbicidima).

Strna žita možemo tretirati istom količinom Wuxal® Supera u početku klasanja (sam ili zajedno sa fungicidima). Tada primenom ovog preparata utičemo na poboljšanje kvaliteta zrna.

Kukuruz i suncokret

 • U količini 3-4 l/ha.
 • Vreme primene: u fazi 4-6 listova.

Soja

 • U količini 3-4 l/ha.
 • Vreme primene: u fazi intenzivnog porasta.

Voćnjaci i vinogradi

 • U koncentraciji od 0,3%, tri tretmana.
 • Vreme primene: u voćnjacima dok plod ne dostigne veličinu oraha, a u vinogradima pre cvetanja, pa dok bobice ne dostignu veličinu 2-3 mm.

Povrće

 • U količini 1-3 l/ha.
 • Vreme primene: samostalnom primenom ili u sklopu redovnih mera zaštite sa pesticidima. Preporuka je da se Wuxal® Super primenjuje posle presađivanja biljaka do početka formiranja plodova.

Cveće

 • U koncentraciji od 0,2%.
 • Vreme primene: u toku vegetacije po potrebi.

Mogućnost mešanja

Wuxal® Super ne meša se sa bordovskom čorbom, sumpornokrečnom čorbom i drugim sredstvima jako alkalne reakcije.

Wuxal® Super se proizvodi od visokokvalitetnih sirovina sa niskim sadržajem biureata i hlorida, što mu pruža izvanrednu toleranciju za biljke i visoku bezbednost pri primeni. Wuxal® Super je najpoznatiji proizvod nemačkog proizvođača folijarnih hraniva „Aglukon“. Proizvodi se od visokokvalitetnih sirovina sa niskim sadržajem biureata i hlorida, što mu pruža izvanrednu toleranciju za biljke i visoku bezbednost pri primeni u svim usevima.

Zbog sadržaja potpuno helatiniziranih mikroelemenata poboljšava se njihova apsorpcija i translokacija u biljkama, kao i zaštita od ispiranja padavinama ili fiksacije mikroelemenata na površini lista. Pošto je u Wuxal® Superu EDTA dodata u višku (superhelatinizacija), primenom ovog folijarnog hraniva redukuje se tvrdoća vode u rastvoru za tretiranje. Takođe, puferni sistem Wuxal® Supera reguliše pH vrednost rastvora za tretiranje i omogućava mešanje ovog preparata sa pesticidima.

Način delovanja

Uravnotežen odnos makro i mikro elemenata u Wuxal® Superu i njihovo brzo usvajanje od strane biljaka omogućava da primenom ovog hraniva u prvom delu vegetacije biljke budu bolje obezbeđene neophodnim hranivima za pravilan rast i razvoj. Primenom Wuxal® Supera podstiče se pravilno formiranje vegetativnih i generativnih organa kod biljaka, proces stvaranja i nakupljanja asimilata u biljkama, što rezultira visokim i stabilnim prinosima dobrog kvaliteta.

Naše proizvode možete kupiti na nekom od mnogobrojnih maloprodajnih mesta širom Srbije. Detaljnu listu i Vama najbliže prodajno mesto možete pronaći na sledećem linku.

  https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png
  https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png

  Pratite naše aktivnosti:

  Adresa

  Bulevar Mihajla Pupina 165e,
  11070 Novi Beograd

  Radno vreme

  Ponedeljak- Petak: 08 do 16h
  Subota-Nedelja: online

  Pišite nam

  office@kluba.rs

  Kontakt

  Telefon: 011/4024-980