Pratite nas:

Specijalno folijarno hranivo sa organskim azotom i slobodnim aminokiselinama prirodnog porekla.

Sadržaj hranljivih elemenata

Ukupni azot (N): 9,2%, od toga:

 • organski azot: 9,06%
 • amonijačni azot: 0,14%

Ukupne aminokiseline: 56,6%, od toga:

 • slobodne aminokiseline: 7,5%

Specifična težina: 1,26 g/cm³

pH vrednost: 7,5

Pakovanje: 250 ml i 1 l

Opis

 • PRIMENA
 • KARAKTERISTIKE
 • GDE KUPITI?

Ishrana biljaka

Wuxal® Amino je namenjen za ishranu različitih biljnih vrsta, koje se gaje na različitim zemljištima i supstratima na otvorenom polju i zaštićenom prostoru, u količini 2-5 l/ha.

Način primene

Folijarno i fertirigacija.

Količina i vreme primene

Jabučasto voće

 • faza zeleni buketići 2 l/ha;
 • pre cvetanja, roze baloni, početak cvetanja 3 l/ha;
 • posle berbe 5 l/ha.

Koštičavo voće

 • faza zelena tačka 3-5 l/ha;
 • opadanje latica 5 l/ha;
 • po potrebi u toku vegetacije 3-5 l/ha.

Trešnja

 • početak obojavanja ploda 3 l/ha;
 • plodovi imaju sortnu boju i ukus 3 l/ha.

Šljiva:

 • „šarka šljive“ tretmani: od opadanja latica i intervali na 30 dana 3 l/ha.

Jagoda

 • zajedno sa tretmanima protiv Botrytis cinerea 3 l/ha.

Povrće

 • 2-3 nedelje posle sadnje ili nicanja u dvonedeljnim intervalima 3-5 l/ha.

Vinova loza

 • pre i posle cvetanja 3-5 l/ha.

Šećerna repa

 • zajedno sa tretmanima za suzbijanje korova posle nicanja useva 2-3 l/ha.

Krompir

 • zajedno sa tretmanima za suzbijanje korova posle nicanja useva 2-3 l/ha.

Žitarice

 • zajedno sa fungicidnim tretmanima 2-3 l/ha.

Fertirigacija

Primena u intervalima 20-30 dana ili prema zahtevima useva. Opšta preporuka je da se proizvod primeni na početku vegetivnog rasta u cilju jačanja razvoja korena. U isto vreme, unapređena je i apsorpcija hranljivih elemenata korenom.

Voće: 6-8 l/ha

Povrće: 8-10 l/ha

Jagode: 8-10 l/ha

Ukrasne biljke: 90-100 ml/100 m²

Dobro isprati čistom vodom posle aplikacije.

Broj tretiranja u toku godine: 2-3 puta, po potrebi.

Mogućnost mešanja

Wuxal® Amino se može mešati sa drugim folijarnim hranivima. Kod mešanja sa pesticidima proveriti fizičku kompatibilnost.

Wuxal® Amino je folijarno đubrivo sa visokim sadržajem aminokiselina organskog porekla (776 g/l). Sadrži sve esencijalne aminokiseline, a najviše prolin, alanin, glicin i treonin. Azot u sastavu proizvoda je takođe organskog porekla, u obliku odmah dostupnom biljkama.

Povećava prinos i kvalitet biljaka (krupnoća, bolja obojenost) posebno u uslovima stresa. Preparat ispunjava standarde Evropske unije za organsku proizvodnju.

Način delovanja

Aminokiseline su sastavni deo proteina i imaju važnu ulogu u izgradnji ćelije. Postoji 20 aminokiselina i svaka ima specifičnu funkciju u biljkama: stimulišu fotosintezu, aktiviraju metabolizam enzima, usporavaju procese starenja, pomažu formiranje biljnih tkiva, sintezu hlorofila itd. Zajednička uloga im je pozitivan uticaj na fiziološke aktivnosti i zdravstveno stanje biljke. Neke aminokiseline su prekursori za proizvodnju enzima i regulatora rasta (auksina).

Biljke prirodno sintetišu aminokiseline i za tu svrhu troše hraniva i energiju. U stresnim uslovima (grad, suša, mraz, napad štetočina ili bolesti) njihova sinteza je smanjena ili u potpunosti zaustavljena. Dodavanjem aminokiselina preko lista ili korena dolazi do bržeg oporavka nakon stresnih uslova i boljeg zdravstvenog stanja biljaka.

Zahvaljujući specijalnim surfaktantima sredstvo nanešeno na list ostaje zalepljeno i ne spira se kišom, već biljka koristi hraniva onda kada su joj potrebna. Iz istog razloga, ukoliko se primeni istovremeno sa pesticidima, poboljšava njihovu efikasnost.

Naše proizvode možete kupiti na nekom od mnogobrojnih maloprodajnih mesta širom Srbije. Detaljnu listu i Vama najbliže prodajno mesto možete pronaći na sledećem linku.

  https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png
  https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png

  Pratite naše aktivnosti:

  Adresa

  Stopićeva 8,
  11070 Novi Beograd

  Radno vreme

  Ponedeljak- Petak: 08 do 16h
  Subota-Nedelja: online

  Pišite nam

  office@kluba.rs

  Kontakt

  Telefon: 011/4024-980

  © 2023 Klub A. All rights reserved. Izrada web sajta: Konncept.net