Follow Us:

Fungicid sa preventivnim i kurativnim delovanjem za zaštitu ratarskih useva.

Aktivna materija: Piraklostrobin 170 g/l + Protiokonazol 200 g/l

Formulacija: Koncentrat za emulziju (EC)

Pakovanje: 1 l i 5 l

Opis

  • PRIMENA
  • KARAKTERISTIKE
  • GDE KUPITI?

Usevi

Pšenica i šećerna repa

Pšenica

  • Količina primene: za suzbijanje prouzrokovača pepelnice (Blumeria graminis), sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici) i rđe pšenice (Puccinia sp.) u količini 0,8-1 l/ha.
  • Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, od faze vlatanja do faze punog cvetanja.

Pšenica

  • Količina primene: za suzbijanje prouzrokovača paleži klasa pšenice (Fusarium sp.), 0,8-1 l/ha.
  • Vreme primene: preventivno, pre ostvarene infekcije, kada je pšenica u fazi od kraja klasanja do početka cvetanja: (BBCH 59-61).

Šećerna repa

  • Količina primene: za suzbijanje prouzrokovača pegavosti lista (Cercospora beticola) u količini 0,75-0,9 l/ha.
  • Vreme primene: preventivno ili po pojavi prvih simptoma bolesti, odnosno od zatvaranja redova.

Dvostruka kombinacija aktivnih materija piraklostrobin i protiokonazol obezbeđuje efikasno suzbijanje najznačajnijih bolesti šećerne repe i strnih žita. Protiokonazol je sistemična aktivna materija iz grupe triazola, koja deluje na inhibiciju ergosterola što dovodi do morfoloških i funkcionalnih promena na membrane štetnih gljiva.

Piraklostrobin pripada grupi strobilurina, fungicida sa preventivnim načinom delovanja i pozitivnim fiziološkim efektom na biljke. Fungicidna aktivnost ispoljava se blokiranjem transporta elektrona na respiratornom lancu u mitohondrijama.

Folijarna primena preparata Unify pored efikasne zaštite, stimuliše rast biljaka i duže zadržavanje zelene lisne mase koja produžava fotosintetsku aktivnost, povećava kvalitet i prinos biljaka.

Preparat nema neželjene efekte ukoliko se primeni u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom i uz poštovanje mera predostrožnosti.

Naše proizvode možete kupiti na nekom od mnogobrojnih maloprodajnih mesta širom Srbije. Detaljnu listu i Vama najbliže prodajno mesto možete pronaći na sledećem linku.

    https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png
    https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png

    Pratite naše aktivnosti:

    Adresa

    Bulevar Mihajla Pupina 165e,
    11070 Novi Beograd

    Radno vreme

    Ponedeljak- Petak: 08 do 16h
    Subota-Nedelja: online

    Pišite nam

    office@kluba.rs

    Kontakt

    Telefon: 011/4024-980