Follow Us:

SemenaUljana repicaMercedes

SKU: 128

Mercedes – za najteže uslove

Mercedes pripada novoj genetici kompanije NPZ Lembke.

Ima intezivan porast pre zime, i pri niskim temperaturama ili teškim uslovima. Zbog svog intenzivnog porasta Mercedes se preporučuje za optimalne do kasnije rokove setve. Genetička osnova omogućava izuzetno prezimljavanje u mnogim različitim oblastima gde su jake zime ograničavajući faktor proizvodnje.

Rast (kretanje vegetacije) u rano proleće je obično sporo, što smanjuje rizik od oštećenja od kasnih mrazeva. Tokom proleća odrasle biljke su zdrave i otporne na poleganje.

Mercedes ostvaruje visoku sigurnost proizvodnje pomoću intenzivnog potencijala za rast tokom jeseni, izvanrednom prezimljavanju i kasnijem porastu u proleće. Ove osobine pomažu u dobijanju visokih prinosa zrna i ulja, dobijanju većeg profita.

Opis

 • SETVA I ISHRANA
 • TEHNOLOGIJA PROIZVODNJE
 • GDE KUPITI?
Agronomija Preporuke
Datum setve Srednje rani do srednje kasni rok
Setvena norma 40 do 50 semena po m2
PGR*/tretman fungicidima na jesen Uobičajene doze (4 – 6 list)
PGR* u proleće Kontrola rasta (kada je visina biljke oko 25 – 40 cm)

*PGR (plant growth regulators) – ne primenjivati regulatore rasta u sušnim uslovima.

Potencijal prinosa: Veoma visok

Prinos ulja: Veoma visok

Sadržaj ulja: Visok

Veličina semena: Srednja

Bujnost: Veoma dobra

Prezimljavanje: Veoma dobro

Početak cvetanja: Srednje rano

Ranostasnost: Srednja

Otpornost na poleganje: Dobra

Visina biljke: Visoka

Sadržaj glukozinata: < 18 µmol

Sadržaj eruka kiselina: 0

Naše proizvode možete kupiti na nekom od mnogobrojnih maloprodajnih mesta širom Srbije. Detaljnu listu i Vama najbliže prodajno mesto možete pronaći na sledećem linku.

  https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png
  https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png

  Pratite naše aktivnosti:

  Adresa

  Bulevar Mihajla Pupina 165e,
  11070 Novi Beograd

  Radno vreme

  Ponedeljak- Petak: 08 do 16h
  Subota-Nedelja: online

  Pišite nam

  office@kluba.rs

  Kontakt

  Telefon: 011/4024-980