Pratite nas:

Insekticid širokog spektra delovanja.

Aktivna materija: Hlorantraniliprol 100 g/l + Lambda-cihalotrin 50 g/l

Formulacija: Suspenzija kapsula (ZC)

Pakovanje: 5 ml, 50 ml, 250 ml

Opis

 • PRIMENA
 • KARAKTERISTIKE
 • GDE KUPITI?

Usevi

Kukuruz, kukuruz šećerac, paradajz, kupus i krompir

Kukuruz

 • Količina primene: za suzbijanje kukuruznog plamenca (Ostrinia nubilalis) u količini 200-250 ml/ha, uz utrošak vode 300-600 l/ha.
 • Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine i određuje se na osnovu momenta maksimalnog ulova leptira plamenca na feromonskoj klopci, odnosno nekoliko dana nakon što se utvrdi pojava prvih jajnih legala. Primenjuje se prskalicama visokog klirensa, kada je kukuruz u fazi razvoja BBCH-34 do BBCH-85.

Kukuruz šećerac

 • Količina primene: za suzbijanje kukuruzne – pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i kukuruznog plamenca – moljca (Ostrinia nubilalis) u količini 200-300 ml/ha, uz utrošak vode 400-700 l/ha. Pri slabijem napadu štetočina može se koristiti količina sredstva od 200 ml/ha, ali u slučaju srednjeg do snažnog pritiska štetočina, opravdana je upotreba doze od 300 ml/ha.
 • Vreme primene: određeno pojavom kukuruznog plamenca na osnovu ulova leptira na feromonskim klopkama. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira. Primena u odnosu na kukuruz je do faze razvoja kukuruza BBCH-77.

Paradajz

 • Količina primene: za suzbijanje pamukove sovice (Helicoverpa armigera) i moljca paradajza (Tuta absoluta), u količini 300-400 ml/ha, uz utrošak vode 200-1000 l/ha.
 • Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine i određuje se na osnovu ulova leptira štetočina na feromonskoj klopci, najčešće u fazi razvoja paradajza BBCH-51 do BBCH-89, odnosno od početka cvetanja do pune zrelosti.

Kupus

 • Količina primene: za suzbijanje malog kupusara (Pieris rape) u količini 100-300 ml/ha, uz utrošak vode 200-600 l/ha.
 • Vreme primene: prema pojavi i razvoju štetočine, u vreme početka piljenja gusenice, a kupus se nalazi u fazi od dva lista do postizanja pune lisne mase (BBCH 12-49).

Krompir

 • Količina primene: za suzbijanje krompirove zlatice (Leptinotarsa decemmlineata) u količini od 300 ml/ha, uz utrošak vode 200-400 l/ha.
 • Vreme primene: prva primena pri prvoj pojavi larvi, odnosno na početku piljenja larvi i drugo na početku piljenja larvi L3.

Mogućnost mešanja

Može se mešati sa fungicidima za primenu u usevu kukuruza, kao što je Quilt Xcell 263 SE. S obzirom na kompleksan sastav ovog preparata nije potrebno mešanje sa drugim insekticidima. Ne sme se mešati sa alkalnim preparatima i sredstvima na bazi sumpora i kaptana.

Lambda-cihalotrin je sintetički piretroid kontaktnog i digestivnog delovanja na veliki broj štetnih insekata. Hlorantraniliprol je ovi-larvicid i larvicid koji deluje digestivno s malim kontaktnim dejstvom. Koristi se za folijarne tretmane i poseduje dugo delovanje u suzbijanju gusenica i nekih tvrdokrilaca. Aktivna materija je novog mehanizma delovanja i nije zabeležena rezistentnost štetnih insekata.

Kombinacija ove dve aktivne materije je idealan proizvod iz perspektive anti rezistentne strategije. Vreme primene je određeno pojavom kukuruznog plamenca, a određuje se na osnovu ulova leptira na feromonskim klopkama ili svetlosnim lampama i prognoze. Najbolje vreme primene je kada se utvrdi maksimalan let leptira, a i do 7-10 dana nakon toga. Ovaj tretman dodatno smanjuje i brojnost pamukove sovice, kao i kukuruzne zlatice u narednoj godini.

Kako je navedeno, vreme primene je određeno pojavom štetočine, najčešće u fazi razvoja kukuruza BBCH 34-85, ali je prvenstveno određeno pojavom plamenca.

Ampligo® 150 ZC nije fitotoksičan za gajene biljke ukoliko se primeni u preporučenim količinama i u naznačeno vreme.

Naše proizvode možete kupiti na nekom od mnogobrojnih maloprodajnih mesta širom Srbije. Detaljnu listu i Vama najbliže prodajno mesto možete pronaći na sledećem linku.

  https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png
  https://www.kluba.rs/wp-content/uploads/2021/04/logo_kluba_white-300x200.png

  Pratite naše aktivnosti:

  Adresa

  Stopićeva 8,
  11070 Novi Beograd

  Radno vreme

  Ponedeljak- Petak: 08 do 16h
  Subota-Nedelja: online

  Pišite nam

  office@kluba.rs

  Kontakt

  Telefon: 011/4024-980

  © 2023 Klub A. All rights reserved. Izrada web sajta: Konncept.net